Новини кафедри

Обрання дисциплін для вивчення у 2024/2025 навчальному році

Шановні студенти!

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії до 16 лютого 2024 року кожному із Вас необхідно обрати вибіркові дисципліни, які Ви будете вивчати у 2024/2025 навчальному році.
Із переліком вибіркових курсів на 2024/2025 навчальний рік для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можна ознайомитись на сайті НУК за посиланням Каталог
Необхідно завантажити і роздрукувати лист реєстрації, або заповнити документ Word і вставити відсканований власний підпис. Заповнити в бланку відповідну інформацію і подати лист реєстрації на електронну пошту: olga.yeleonska@nuos.edu.ua
або в деканат Машинобудівного навчально-наукового інституту, вул. Кузнецька, 5, каб. 55 або 57а.

В каталозі з кожного блоку, назва якого співпадає з назвою у листі реєстрації, обрати по одній дисципліні. Назви обраних дисциплін вписати у відповідні поля листа реєстрації

За додатковою інформацією прошу звертатися до методиста Єлеонської Ольги Семенівни за телефоном (067) 590-95-25
Відповідно до Положення про вибіркові дисципліни
п. 2.7. У разі, якщо студент не записався на вибіркові дисципліни у визначений термін, деканат здійснює запис такого студента самостійно.

п. 2.8. Якщо на дисципліну за вибором записалося менше студентів, ніж визначено у цьому Положенні, то ця дисципліна не викладається. Студенти, які записалися на цю дисципліну, зобов’язані у тижневий термін вибрати іншу вибіркову дисципліну. У разі необрання ними іншої дисципліни, деканат такий запис здійснює самостійно.
Made on
Tilda