Новини кафедри

Акредитація ОП "Двигуни внутрішнього згоряння" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шановні студенти та викладачі!
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації повідомляє, що освітня програма "Двигуни внутрішнього згоряння" другого (магістерського) рівня вищої освіти отримала сертифікат про акредитацію від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відтепер право видавати дипломи державного зразка за акредитованою освітньою програмою маємо до 01.07.2029 року.
Акредитаційна експертиза встановила, що освітня програма "Двигуни внутрішнього згоряння" другого (магістерського) рівня вищої освіти та реалізована в її межах освітня діяльність на НАЛЕЖНОМУ рівні відповідає всім критеріям, за якими здійснювалася оцінка:
  • Проєктування та цілі освітньої програми – рівень В;
  • Структура та зміст освітньої програми – рівень В;
  • Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання – рівень В;
  • Навчання та викладання за освітньою програмою – рівень В;
  • Контроль заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність – рівень В;
  • Людські ресурси – рівень В;
  • Освітнє середовище та матеріальні ресурси – рівень В;
  • Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми – рівень В;
  • Прозорість та публічність – рівень В.
Це свідчить про високий стандарт якості надання освітніх послуг та відповідність програми до вимог сучасного ринку праці.
Весь колектив кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації висловлює також щиру подяку всім колегам і здобувачам, які взяли безпосередню участь у роботі фокус-груп під час акредитаційної експертизи.
Made on
Tilda