Новини кафедри

Підвищення кваліфікації

Завідувач кафедри Олексій Анатолійович Гогоренко і доцент Аркадій Юрійович Проскурін в період з 01.04.2024 по 12.05.2024 року (180 годин) підвищили кваліфікацію за програмою «Цифровізація освіти та соціальні проблеми у сучасному техногенно-інформаційному суспільстві» від всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації і отримали відповідні сертифікати.

Підвищення кваліфікації відбувалося в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

Програмою підвищення кваліфікації передбачалось вивчення наступних тем:
1. Нормативне забезпечення SТЕМ-освіти. Історико-генезисний розвиток SТЕМ. SТЕМ та цифрова дидактика. SТЕМ-проєкти. Ресурсне забезпечення функціонування SТЕМ-орієнтованого освітнього середовища.
2. Створення сучасного освітнього цифрового простору: апаратне та програмне забезпечення. Застосування 3D- моделювання та 3D-друку в освітньому процесі для вирішення реальних завдань та створення інтерактивних дидактичних матеріалів. Освітня робототехніка як засіб розвитку технічних, програмних навичок та інженерної діяльності. Перспективи цифровізації освіти в техногенно- інформаційному суспільстві.
3. Інтегративний підхід у навчанні математики: інтегрований образ задачі, інтегрований образ задачної теми, інтегрований образ способу розв’язування задачі. Задачі інтегративного змісту: математика, інформатика, економіка. Моделювання математичних задач з використанням пакетів комп’ютерної математики.
4. Методи математичної статистики та ІКТ в математичній освіті. Виконання проєктів: аналіз часових рядів для вивчення динаміки зміни стану системи, гендерні вимірювання та їхні інструменти, рейтингування структур та станів, прогностичний аналіз процесів, контентний аналіз різних видів інформації.
5. Інноваційні ІКТ в навчанні математичних дисциплін: суть інновацій в освіті, класифікація інновацій в освіті, інноваційні технології навчання математичних дисциплін. Приклади застосування інноваційних технологій: сторітеллінг, мейкерство, гейміфікація, 3D-принтинг, дослідницьке навчання, змішане навчання, метод проєктів, білінгвальне навчання, віртуальна, змішана і доповнена реальність, дистанційне навчання, інтегроване навчання.
6. Використання комп’ютерних технологій у навчанні математики. Переваги використання комп’ютерних технологій у навчанні математики: візуалізація, інтерактивність навчального процесу, можливості для самостійного вивчення. Інструменти та програми для навчання математики. Приклади успішного використання комп’ютерних технологій у навчанні математичного аналізу, вищої математики. Ефективність використання технологій для досягнення навчальних цілей.
7. Індивідуальна консультативна робота.

Вітаємо наших колег!
Made on
Tilda