АНКЕТУВАННЯ
Метою анкетування є визначення думки репрезентативної сукупності учасників освітнього процесу щодо якості освітньої діяльності в межах ОП Двигуни внутрішнього згоряння та використання отриманої інформації для її удосконалення, а також з метою стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації наукових співробітників, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.
Made on
Tilda