ГОГОРЕНКО Олексій Анатолійович
в.о. завідувача кафедри
Гарант освітньої програми "Двигуни внутрішнього згоряння"
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Заступник директора Машинобудівного навчально-наукового інституту

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент


e-mail: oleksii.gogorenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-9157-6659

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57410319100
Web of science ID: HKN-2594-2023

Навчальні дисципліни:
 1. Системи ДВЗ.
 2. Гідравлічні машини ДВЗ.
 3. Експлуатація установок з ДВЗ.
 4. Основи комп’ютерного проектування ДВЗ.
 5. Проектування апаратів та систем охолодження ДВЗ.
Наукові інтереси:
Теоретичні розробки та практична реалізація високоефективних маловитратних схем систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння, проектування теплообмінних апаратів із застосуванням сучасних поверхонь теплообміну
Освіта:
 • Бакалавр з інженерної механіки (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2003 р.
 • Магістр з двигунів внутрішнього згоряння (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2005 р.
 • Спеціаліст з менеджменту організацій (7.050201 "Менеджменту організацій"), 2005 р.
 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», тема дисертації «Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів магістральних тепловозів», 2012 р.
 • Доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, 2015 р.
Професіональні здобутки:
 • Автор та співавтор 73 наукових праць, серед яких 3 навчальних посібника, 30 статей (з них 2 входять до наукометричних баз Web of Science), 34 тези доповідей, 3 методичних вказівок та 3 патентів України
 • Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2014 р.
 • Експерт у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.
Made on
Tilda