Положення НУК для здобувачів освіти
Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про порядок організації права на академічну
мобільність у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування імені адм. Макарова
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про запобігання та протидію булінгу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про організацію та проведення практики студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про організацію самостійної роботи студентів у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про курсову роботу (проєкт) у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова
Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) на 2023/24 навчальний рік
Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на на 2023/24 навчальний рік
Made on
Tilda