Навчально-наукові лабораторії
Крім спеціалізованих аудиторій кафедра має п’ять навчально-наукових лабораторій:

  • лабораторія досліджень та випробувань ДВЗ;
  • лабораторія випробувань та вивчення конструкції агрегатів ДВЗ та енергетичних установок;
  • лабораторія теплотехнічних та механічних вимірювань;
  • лабораторія для випробування та дослідження паливної апаратури;
  • лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив.

В цих лабораторіях установлені 7 діючих ДВЗ (суднові дизель-генератои Д50 (6ЧН31,8/33), 6ЧН25/34, 6ЧН13/14, судновий дизель-компресор ДК-2, силові автотракторні агрегати СМД-21, 8ЧН 12/12 (Камаз-740), ЯМЗ-204, Ford 2.0 TDCI а також стенди для випробувань агрегатів та апаратів ДВЗ, на яких студенти виконують реальні лабораторні роботи.
Всі лабораторні стенди обладнані сучасними вимірювальними приладами та приборами, які своєчасно проходять державну перевірку та атестацію, що дозволяє отримувати вірогідні та надійні результати вимірювання. Обробка даних здійснюється за допомогою персональних комп’ютерів, програмне забезпечення для яких розроблене викладачами кафедри за участю найбільш здібних студентів.
Вимоги правил техніки безпеки та протипожежної техніки дотримуються. Проводяться установчі та поточні інструктажі з правил техніки безпеки та протипожежної техніки. За цю роботу відповідальні завідувачі кафедр та завідувачі лабораторіями.
Лабораторія досліджень та випробувань ДВЗ
Лабораторія дослідження та випробувань ДВЗ є однією з найстарших в НУК.
В машинному залі розташовані низка повнорозмірних стендів з двигунами внутрішнього згоряння, які використовуються для наукових, дослідних, навчальних та демонстраційних цілей.

Студенти здійснюють випробування двигунів з виміром основних параметрів їх роботи, включно з записом індикаторної діаграми робочого процесу

Відеоекскурсія лабораторією відомим миколаївським блогером Андрієм Шинкаренко

Навчально-дослідний стенд на базі двигуна КамАЗ-740 (8ЧН 12/12)

Експериментальний стенд на базі двигуна КамАЗ -740 (8ЧН 12/12) з модифікованою системою повітропостачання створений в лабораторії ДВЗ НУК. На стенді забезпечена можливість виконання широкого спектру науково-дослідних робіт, а саме:
1. Досліджувати протікання індикаторного процесу в циліндрі двигуна.
2. Випробовувати двигун на стаціонарних режимах роботи в діапазоні частоти обертання колінчатого валу 800...2600 об/хв при потужності 0...150 кВт.
3. Записувати осцилограми швидкоплинних процесів, що протікають у циліндрі двигуна і його системах: тиску робочого тіла в циліндрі двигуна, тиск повітря в ресивері, тиск відхідних газів у випускному колекторі, тиск палива в трубопроводі високого тиску перед паливною форсункою, розрідження на вимірювачі витрати повітря, опір на випуску.
4. Випробовувати двигун на неусталених режимах роботи, таких як: різкий розгін і гальмування під навантаженням (з можливістю регулювання навантаження від нуля до максимального значення), наброс і скидання навантаження при постійному положенні важеля керування регулятором.
5. Досліджувати робочий процес при періодичному відключенні частини циліндрів, а також при гнучкому регулюванні підсистеми охолодження наддувного повітря.

Стенд для дослідження засобів діагностування ДВЗ на базі двигуна Ford 2.0 TDCi

Стенд на базі автомобільного дизельного двигуна Ford 2.0 TDCi створюється в лабораторії кафедри з залученням студентів. Основне призначення стенду - набуття студентами навичок діагностування сучасних ДВЗ з застосуванням сучасних засобів.
Лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив

Експериментальний стенд на базі двигуна УД-25 (2Ч 7,2/6) з іскровим запалюванням

Лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив створена на базі Центру перспективних енергетичних технологій НУК та знаходиться біля будівлі Головного корпусу НУК за адресою пр. Героїв України 9.
За остананні 5 років в лабораторії виконано 2 держбюджетні науково-дослідні роботи молодих учених під керівництвом співробітників кафедри (О.С. Митрофанов та А.Ю. Проскурін).

Лабораторія налічує 5 науково-дослідних експериментальних стендів для досліджень особливостей отримання альтернативних палив та їх використання у сучасних ДВЗ. Результати досліджень були використанні у 5 кандидатських та 1 докторській дисертації.
На експериментальному стенді виконуються дослідження параметрів двигуна 2Ч 7,2/6 при роботі на альтернативному паливі: пропан-бутан, водень, синтез-газ, етанол, суміш етанолу та бензину, а також суміш бензину та синтез-газу.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Випробування двигуна УД-25 (2Ч 7,2/6) з іскровим запаленням за навантажувальною характеристикою".

Експериментальний стенд на базі дизельного двигуна 6ЧН12/14

На експериментальному стенді виконуються дослідження параметрів двигуна 6Ч 12/14 при роботі на альтернативному рідкому паливі, отриманому з полімерних матеріалів.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Випробування дизельного двигуна 6ЧН 12/14 за навантажувальною характеристикою".

Експериментальний стенд ТХР-2.0

Стенд дозволяє досліджувати процес конверсії біоетанолу в синтез-газ та знімати характеристики термохімічного реактора конверсії.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Визначення теплових втрат термохімічного реактора конверсії" та "Визначення параметрів термохімічного реактора конверсії біоетанолу при отриманні синтез-газу".

Експериментальний стенд на базі двигуна з іскровим запізнюванням 1Ч 6,8/5,4

Експериментальний стенд створено під час виконання НДР "Розробка технології підвищення ефективності функціонування енергетичних установок малотоннажних суден шляхом використання спиртових палив" (0116U008670).
Стенд дозволяє досліджувати робочі процеси в енергетичних установках на базі ДВЗ працюючих на етанолі з добавкою синтез-газа, отриманого шляхом термохімічної утилізації теплоти відпрацьованих газів.

Експериментальний стенд на базі дизельного двигуна 1Ч 8,6/7,2


Стенд дозволяє досліджувати робочий цикл ДВЗ з запаленням від стиснення, що працює з малими домішками водню до основного палива
Made on
Tilda