Навчально-наукові лабораторії
Крім спеціалізованих аудиторій кафедра має п’ять навчально-наукових лабораторій:

  • лабораторія досліджень та випробувань ДВЗ;
  • лабораторія випробувань та вивчення конструкції агрегатів ДВЗ та енергетичних установок;
  • лабораторія теплотехнічних та механічних вимірювань;
  • лабораторія для випробування та дослідження паливної апаратури;
  • лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив.

В цих лабораторіях встановлено 8 діючих ДВЗ (суднові дизель-генератори Д50 (6ЧН 31,8/33), 6ЧН 25/34, 6ЧН 13/14, судновий дизель-компресор ДК-2, силові автотракторні агрегати СМД-19, 8ЧН 12/12 (Камаз-740), ЯМЗ-204, Ford 2.0 TDCI, 1Ч 8,5/11, а також стенди для випробувань агрегатів та апаратів ДВЗ, на яких здобувачі освіти виконують реальні лабораторні роботи та наукові дослідження.
Всі лабораторні стенди обладнані сучасними вимірювальними приладами та приборами, які своєчасно проходять державну перевірку та атестацію, що дозволяє отримувати вірогідні та надійні результати вимірювання. Обробка даних здійснюється за допомогою персональних комп’ютерів, програмне забезпечення для яких розроблене викладачами кафедри за участю найбільш здібних здобувачів освіти.
Вимоги правил техніки безпеки та протипожежної техніки дотримуються. Проводяться установчі та поточні інструктажі з правил техніки безпеки та протипожежної техніки. За цю роботу відповідальні завідувач кафедри та завідувачі лабораторіями.
Лабораторія досліджень та випробувань ДВЗ
Лабораторія дослідження та випробувань ДВЗ є однією з найстарших в НУК.
В машинному залі розташовані низка повнорозмірних стендів з двигунами внутрішнього згоряння, які використовуються для наукових, дослідних, навчальних та демонстраційних цілей.

Здобувачі освіти здійснюють випробування двигунів з виміром основних параметрів їх роботи, включно з записом індикаторної діаграми робочого процесу

Відеоекскурсія лабораторією відомим миколаївським блогером Андрієм Шинкаренко

Навчально-дослідний стенд на базі двигуна КамАЗ-740 (8ЧН 12/12)

Експериментальний стенд на базі двигуна КамАЗ -740 (8ЧН 12/12) з модифікованою системою повітропостачання створений в лабораторії ДВЗ НУК. На стенді забезпечена можливість виконання широкого спектру науково-дослідних робіт, а саме:
1. Досліджувати протікання індикаторного процесу в циліндрі двигуна.
2. Випробовувати двигун на стаціонарних режимах роботи в діапазоні частоти обертання колінчатого валу 800...2600 об/хв при потужності 0...150 кВт.
3. Записувати осцилограми швидкоплинних процесів, що протікають у циліндрі двигуна і його системах: тиску робочого тіла в циліндрі двигуна, тиск повітря в ресивері, тиск відхідних газів у випускному колекторі, тиск палива в трубопроводі високого тиску перед паливною форсункою, розрідження на вимірювачі витрати повітря, опір на випуску.
4. Випробовувати двигун на неусталених режимах роботи, таких як: різкий розгін і гальмування під навантаженням (з можливістю регулювання навантаження від нуля до максимального значення), наброс і скидання навантаження при постійному положенні важеля керування регулятором.
5. Досліджувати робочий процес при періодичному відключенні частини циліндрів, а також при гнучкому регулюванні підсистеми охолодження наддувного повітря.

Стенд для дослідження засобів діагностування ДВЗ на базі двигуна Ford 2.0 TDCi

Стенд на базі автомобільного дизельного двигуна Ford 2.0 TDCi створюється в лабораторії кафедри з залученням здобувачів освіти. Основне призначення стенду - набуття здобувачами навичок діагностування сучасних ДВЗ із застосуванням сучасних засобів.

Стенд для дослідження теплообмінних апаратів

Джерелом стисненого повітря є роторно-лопатевий компресор, який наводиться прямою передачею від дизельного двигуна СМД-19. Можливості стенду дозволяють отримувати повітря з абсолютним тиском 150 кПа та витратою від 0,1 до 0,5 кг/с. Температура повітря перед фронтом дослідного ОНП становить близько 110…130 оС.

Лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив
Лабораторія виробництва та випробування альтернативних палив створена на базі Центру перспективних енергетичних технологій НУК та знаходиться біля будівлі Головного корпусу НУК за адресою пр-т Героїв України, 9.
За останні 5 років в лабораторії виконано 2 держбюджетні науково-дослідні роботи молодих учених під керівництвом співробітників кафедри (О.С. Митрофанов та А.Ю. Проскурін).

Лабораторія налічує 5 науково-дослідних експериментальних стендів для досліджень особливостей отримання альтернативних палив та їх використання у сучасних ДВЗ. Результати досліджень були використанні у 5 кандидатських та 1 докторській дисертації.

Експериментальний стенд на базі двигуна УД-25 (2Ч 7,2/6,0) з іскровим запалюванням

На експериментальному стенді виконуються дослідження параметрів двигуна 2Ч 7,2/6,0 при роботі на альтернативному паливі: пропан-бутан, водень, синтез-газ, етанол, суміш етанолу та бензину, а також суміш бензину та синтез-газу.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Випробування двигуна УД-25 (2Ч 7,2/6,0) з іскровим запаленням за навантажувальною характеристикою".

Експериментальний стенд на базі дизельного двигуна 6ЧН 12/14

На експериментальному стенді виконуються дослідження параметрів двигуна 6ЧН 12/14 при роботі на альтернативному рідкому паливі, отриманому з полімерних матеріалів.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Випробування дизельного двигуна 6ЧН 12/14 за навантажувальною характеристикою".

Експериментальний стенд ТХР-2.0

Стенд дозволяє досліджувати процес конверсії біоетанолу в синтез-газ та знімати характеристики термохімічного реактора конверсії.
В навчальному процесі в рамках дисципліни "Експлуатація установок з ДВЗ" проводиться лабораторна робота "Визначення теплових втрат термохімічного реактора конверсії" та "Визначення параметрів термохімічного реактора конверсії біоетанолу при отриманні синтез-газу".

Експериментальний стенд на базі двигуна з іскровим запалюванням 1Ч 6,8/5,4

Експериментальний стенд створено під час виконання НДР "Розробка технології підвищення ефективності функціонування енергетичних установок малотоннажних суден шляхом використання спиртових палив" (0116U008670).
Стенд дозволяє досліджувати робочі процеси в енергетичних установках на базі ДВЗ працюючих на етанолі з добавкою синтез-газа, отриманого шляхом термохімічної утилізації теплоти відпрацьованих газів.

Експериментальний стенд на базі дизельного двигуна 1Ч 8,6/7,2


Стенд дозволяє досліджувати робочий цикл ДВЗ з запаленням від стиснення, що працює з малими домішками водню до основного палива
Made on
Tilda