МІНЧЕВ Дмитро Степанович
доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцентсайт: Blitz-PRO by D. Minchev

e-mail: dmytro.minchev@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-5960-3063

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57222561514


Навчальні дисципліни:
  1. Теорія двигунів внутрішнього згоряння.
  2. Теорія робочих процесів ДВЗ.
  3. Двигуни нетрадиційних схем.
  4. Оптимізація режимів роботи ДВЗ.
Наукові інтереси:
Математичне моделювання робочих процесів теплових двигунів; діагностування технічного стану двигунів; системи наддуву двигунів внутрішнього згоряння; оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння.

Освіта:
  • Бакалавр з інженерної механіки (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2004 р.
  • Магістр з двигунів внутрішнього згоряння (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2006 р.
  • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», тема дисертації «Підвищення ефективності безшатунних дизельних двигунів шляхом вдосконалення схем та параметрів системи наддуву», 2010 р.
  • Доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, 2012 р.
Професіональні здобутки:
  • Автор та співавтор 107 наукових праць, серед яких 4 навчальні посібники, 29 статтей (з них 4 входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science), 6 патентів України, 1 авторське свідотство та 67 тез доповідей
  • Лауреат премії Президента України для молодих вчених, 2014 р.
Made on
Tilda