МИТРОФАНОВ Олександр Сергійович
доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент


e-mail: mitrofanov.al.ser@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3460-5369

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57211371053

Web of science ID:

Навчальні дисципліни:
  1. Конструкція та динаміка ДВЗ.
  2. Експлуатація та ремонт ДВЗ, застосування палив та охолоджуючих рідин.
  3. Конструювання та проектування ДВЗ.
Наукові інтереси:
Використання альтернативних палив у двигунах внутрішнього згоряння та утилізація вторинних енергоресурсів теплових двигунів

Освіта:
  • Бакалавр з інженерної механіки (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння») МК № 30381758 від 01.07.2006 р.
  • Магістр з двигунів внутрішнього згоряння (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 9.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння») МК № 33234507 від 01.03.2008 р.
  • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» ДК № 023932 від 23.09.2014 («Підвищення ефективності використання синтез-газу в газопоршневих двигунах»)
  • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» ДД № 012569, 30.11.2021 р. («Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху»).
  • Доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння 12ДЦ № 046725 від 25 лютого 2016 р.
Професіональні здобутки:
  • Автор та співавтор 94 наукових праць, серед яких 1 навчальний посібник, 41 стаття (з них 7 входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science), 46 теза доповідей, 3 колективні монографії, 2 методичні вказівки та 1 патент на винахід України
  • Виконавець 7 науково-дослідних робіт, що виконуються в НУК за держбюджетними, госпдоговірними тематиками та міжнародними контрактами
Made on
Tilda