МОШЕНЦЕВ Юрій Леонідович
Професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор


e-mail: yurii.moshentsev@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-1377-7498

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57410020800

Web of science ID: ABA-2732-2022

Навчальні дисципліни:
  1. Агрегати повітропостачання ДВЗ.
  2. Гідравлічні машини ДВЗ.
  3. Проектування апаратів та систем охолодження ДВЗ.
Наукові інтереси:
Теоретичні розробки та практична реалізація високоефективних маловитратних схем систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння, проектування теплообмінних апаратів із застосуванням сучасних поверхонь теплообміну
Освіта:
  • Інженер-механік зі спеціальності «Суднові силові установки», 1966 р.
  • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», тема дисертації «Исследование системы охлаждения наддувочного воздуха судовых ДВС с рекуператвными охладителями», 1975 р.
  • Професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння, 2014 р.
Професіональні здобутки:
  • Автор та співавтор 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників, 100 статей (з них 1 входить до наукометричних баз даних Web of Science), 100 тез доповідей, 10 методичних вказівок та 10 патентів України.
Made on
Tilda