Перший рівень вищої освіти "Бакалавр"
Двигуни внутрішнього згоряння
Освітньо-професійна програма
Мета освітньої програми
Надати системну освіту в області двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації, яка дозволить випускникам бути конкурентоздатними на світовому ринку праці, вирішувати сучасні завдання суспільства. Підготувати гармонійно розвинених, соціально активних, творчих, висококваліфікованих, мобільних, здатних до саморозвитку і самовдосконалення фахівців, формуючи інтерес до окремих областей теорії, конструкції, проектування, діагностики та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння.
Об’єкти вивчення та діяльності
Процеси в узагальнених об’єктах енергетичного машинобудування: механічних передачах, балках, фермах, т.п; процеси в двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ), агрегатах повітропостачання ДВЗ – компресорах і турбінах, гідравлічних механізмах ДВЗ.
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну орієнтацію. Програма орієнтована на оволодіння знаннями в галузі конструкції, конструювання, робочих процесів, виготовлення, діагностики та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння всіх типів та призначен ня, а також установок з використанням цих двигунів.
Особливості програми
При підготовці фахівців головна увага приділяється вивченню процесів у ДВЗ, конструкції ДВЗ та їх елементів. Програма охоплює вивчення ДВЗ всіх типів: суднових, транспортних і стаціонарних. Навчальний заклад має значну лабораторну базу з діючими зразками двигунів внутрішнього згоряння та їх елементів, які використовуються в освітньому процесі.
Здобувачі освіти забезпечені сучасною комп’ютерною технікою, яка дозволяє вивчати предмет та виконувати завдання з використанням сучасних методів розрахунків, креслень, планування та обробки експериментів. Здобувачі освіти надаються електронні комплекти матеріалів з кожної дисципліни і комп’ютерні програми, які дозволяють здійснювати автоматизоване конструювання та проектування деталей та вузлів двигунів і їх елементів.
Придатність до працевлаштування
Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю Енергетичне
машинобудування:
3115 – Механік;
3115 – Механік автомобільної колони (гаража);
3115 – Механік виробництва;
3115 – Механік дизельної та холодильної установок;
3115 – Механік дільниці;
3115 – Механік цеху;
3115 – Механік-налагоджувальник;
3115 – Технік з об'єктивного контролю;
3115 – Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
3115 – Технік-конструктор (механіка);
3118 – Кресляр;
3118 – Кресляр-конструктор;
3118 – Технік-конструктор;
3119 – Технік;
3119 – Технік з налагоджування та випробувань;
3119 – Технік з підготовки виробництва;
3119 – Технік з підготовки технічної документації;
3119 – Фахівець з технічної експертизи
Made on
Tilda