другий рівень вищої освіти "магістр"
Двигуни внутрішнього згоряння
Освітньо-професійна програма
Мета освітньої програми
Надати системну освіту в області дослідження, вдосконалення та підвищення ефективності двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації з широким доступом до працевлаштування в наукових установах та навчальних закладах. Підготувати фахівців, які спроможні вирішувати сучасні проблеми створення та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння
Об’єкти вивчення та діяльності
Загальні засади енергетичного машинобудування. Системи створення нової техніки. Проблеми та тенденції створення, випробування та експлуатації ДВЗ. Проблеми підвищення ефективності ДВЗ, зниження витрат палива, змащувальних та охолоджуючих рідин. Новітні цикли ДВЗ та конструктивні рішення. Проектування, виробництва та експлуатації ДВЗ різного призначення (суднового, наземного та повітряного транспорту). Проблеми використання альтернативних палив та змащувальних рідин. Економіка та організація інноваційної діяльності. Актуальні проблеми інноваційних технологій та розвиток двигунобудівних підприємств. Інноваційна політика та обґрунтування господарських рішень. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
Орієнтація освітньої програми
Програма спрямована на оволодіння знаннями в галузі дослідження робочих процесів, конструкції, проектування, випробування та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння різних типів та призначення, а також установок з використанням цих двигунів.
Особливості програми
Програма охоплює вивчення сучасних та новітніх методів та методик дослідження процесів в двигунів внутрішнього згоряння з викладанням частини дисциплін англійською мовою. Лабораторні та практичні роботи наукової спрямованості виконуються на дослідних стендах, тренажерах та симуляторах ДВЗ та установок з їх використанням.
Придатність до працевлаштування
Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Енергетичне машинобудування»:
2145.1 Молодший науковий співробітник (інженерна механіка)
2145.1 Науковий співробітник (інженерна механіка)
2145.1 Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка)
2145.2 Інженер з комплектації устаткування
2145.2 Інженер з діагностування технічного стану машинно-
тракторного парку
2145.2 Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку
2145.2 Інженер-конструктор (механіка)
2147.2 Інженер з технічної діагностики
2149.2 Експерт із енергозбереження та енергоефективності
2149.2 Інженер з налагодження і випробувань
2149.2 Інженер з розрахунків та режимів
2149.2 Інженер-дослідник
2310.2 Асистент
2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Made on
Tilda