ПРОСКУРІН Аркадій Юрійович
доцент кафедри
Гарант освітньої програми "Двигуни внутрішнього згоряння" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Відповідальний секретар приймальної комісії НУК

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент


e-mail: arkadii.proskurin@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-5225-6767

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57203617130

Web of science ID: ABA-2732-2021
ResearchGate: Arkadii-Proskurin

Навчальні дисципліни:
 1. Суднові дизельні установки та їх експлуатація.
 2. Експлуатація установок з ДВЗ.
 3. Альтернативні палива: отримання, властивості та застосування в транспортній та стаціонарній енергетиці.
 4. Аварійні режими роботи СЕУ.
Наукові інтереси:
Використання альтернативних палив у двигунах внутрішнього згоряння та утилізація вторинних енергоресурсів теплових двигунів

Освіта:
 • Бакалавр з інженерної механіки (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2007 р.
 • Магістр з двигунів внутрішнього згоряння (напрям підготовки 0902 «Інженерна механіка», 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння»), 2009 р.
 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», тема дисертації «Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів», 2016 р.
 • Доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація, 2019 р.
Професіональні здобутки:
 • Автор та співавтор 137 наукових праць, серед яких 1 навчальний посібник, 45 статтей (з них 12 входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science), 80 тез доповідей (з них 2 входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science), 4 колективні монографії, 2 методичних вказівок та 5 патентів України
 • Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2018-2020 р.р.
 • Виконавець 7 науково-дослідних робіт, що виконуються в НУК за держбюджетними, госпдоговірними тематиками та міжнародними контрактами
 • Дійсний член наукової організації «Центр українсько-европейського наукового співробітництва»
 • Кращий молодий науковець НУК (диплом ІІ ступеня) у 2016-2018 р.
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Made on
Tilda