Госпдоговірна науково-дослідна робота
Визначення вібраційних характеристик робочих лопаток компресору та турбіни ГТД ДА32 методом спекл-інтерферометрії реального часу
Проблема, на вирішення якої було спрямовано наукову роботу
Прогнозування динамічної напруженості деталей і вузлів газотурбінних двигунів є однією з найбільш складних і зараз до кінця не вирішених завдань, що постають перед розробниками двигунів на стадії проектування і поузлового доведення за параметрами міцності. Аналіз власних частот і форм коливань проектованих деталей є складовою частиною у вирішенні проблеми прогнозування та зниження динамічної напруженості деталей. На стадії проектування ця проблема знаходить рішення з використанням розрахункових методів. Однак, такі методи не дозволяють повністю врахувати індивідуальні особливості виготовлення конкретної деталі, відхилення в геометрії і властивості матеріалу. Отримані результати при використанні розрахункових методів є орієнтовними і дозволяють приймаєте рішення в цілому, без урахування індивідуальних особливостей деталей. Для визначення дійсних значень власних частот і форм коливань конкретних деталей необхідно застосування експериментальних методів.
Метод електронної спекл-інтерферометрії, що використано для визначення вібраційні характеристик лопаток, відноситися до експериментальних, розроблений та реалізований авторами
Об'єкт дослідження
Об'єкт дослідження – процеси резонансних механічних коливань лопаток. Кінцевою метою проекту є визначення частотного спектру та форм власних коливань деталей, наданих замовником

Основні показники результатів
Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних (SocialScienceCitationIndex, WebofScience, Scopus та інші) - 2
Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України - 4
Кількість укладених договорів про впровадження - 1
Made on
Tilda