Кафедра ДВЗУ та ТЕ
Тези доповідей
Тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях

2022

 1. Мошенцев Ю. Л. Особливості проектування систем охолодження лінійних суден / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 27–30.
 2. Гогоренко О. А. 90-річна історія кафедри «двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації» і 50 років її Херсонської філії / О. А. Гогоренко, В. С. Наливайко, Р. Ю. Авдюнін // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 3–7.
 3. Шалапко І. О. Сучасні способи використання альтернативного палива в суднових двигунах внутрішнього згоряння / І. О. Шалапко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 94–97.
 4. Наливайко В. С. Старий навчальний корпус НУК – колиска технічної освіти в Миколаєві / В. С. Наливайко, О. А. Гогоренко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 175–178.
 5. Determination of gas turbine blade vibration characteristics taking into account the influence of boundary conditions / M.R. Tkach, S.B. Kulishov, V.A. Polischyk, Y.M. Halynkin,  A.Y. Proskurin, V.S. Kluchnyk //ХХVIІ – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2022". – С. 14-16.
 6. Митрофанов О.С. Аналітична модель зміни механічних втрат роторно-поршневого двигуна з шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху / О. С.  Митрофанов, А. Ю.  Проскурін // Матеріали 13-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування». – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2022. – С. 136–138.
 7. Митрофанов О.С. Аналіз механічних втрат роторно-поршневого двигуна 12РПД 4,4/1,75 /О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський //Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2022. – С. 180–183.
 8. Перспективи використання альтернативних палив у суднових двигунах / А. Ю. Проскурін, Б. Г. Тимошевський, А. С. Мілінг,  І. І.Химорода, А. М. Андрущенко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 31-33.
 9. Проскурін А. Ю. Аналіз способів подачі води у циліндри сучасних ДВЗ / А. Ю. Проскурін, В. А. Ковальов // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 36-38.
 10. Митрофанов О. С. Визначення мінімального підігріву робочого тіла при роботі роторно-поршневого двигуна в умовах низьких температур / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 99-102.
 11. Проскурін А. Ю. Визначення форм і частот власних коливань поршня дизельного двигуна 6ЧН 12/14 / А. Ю. Проскурін, Ю. М.Галинкін, А. В. Немченко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 161-163.
 12. Дослідження ефективності використання термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів у енергетичних установках транспортних засобів / О. С. Митрофанов, Д. С. Цимоха, А. М. Авраменко, В. М. Бондар // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 102-104.
 13. Тимошевський Б. Г. Ефективність когенерації на базі малообертових двигунів внутрішнього згоряння / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 55-60.
 14.  Tymoshevskyy B., Tkach M. Efficiency of the floating electricity power generation with dual fuel low-speed engines / B.Tymoshevskyy, M. Tkach // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2022. – С. 172–175.

2021

 1. Технология определения механических свойств материала рабочих лопаток ГТД [Текст] / М.Р. Ткач, С.Б. Кулишов, В.А. Полищук, В.С. Ключник, Ю.Г. Золотой, И.Ю. Жук, А.Ю. Проскурин, Ю.Н. Галынкин // ХХVI – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. –Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2021". – С. 30-31.
 2. Определение динамических рабочих лопаток турбин помехоустойчивым цифровым спекл-интерферометром [Текст] / М.Р. Ткач, Ю.Г. Золотой, И.Ю. Жук, Ю.Н. Галынкин, А.Ю. Проскурин, В.С. Ключник //ХХVI – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. –Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2021". – С. 30.
 3. Вдосконалення системи управління подачею палива дизельних двигунів / Б. М. Личко, О. С. Макаренко, А. Ю. Проскурін, І. О. Резанов, П. О. Пінчук // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 155–157.
 4. Підвищення ефективності роботи системи живлення газодизельних двигунів / А. Ю. Проскурін, М. М. Довбенко, І. О. Цуркан, В. В. Матвеєв, А. М. Куліков // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 257–259.
 5. Улучшение метода цифровой спекл-интерферометрии для определения вибрационных характеристик лопаток газовой турбины / В. С. Ключник, М. Р. Ткач, Ю. Г. Золотой, Ю. Н. Галынкин, А. Ю. Проскурін // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 312–315.

2020

 1. Експериментальний стенд для дослідження дослідного зразка роторно-поршневого двигуна РПД-4,4/1,75 [Текст] / Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов, А. С. Познанський, А. Ю. Проскурін //Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 313–315.
 2. Особливості конструкцій перспективних роторно-поршневих двигунів [Текст] / М. Р. Ткач, А. С. Познанський, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін //Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 316–318.
 3. Визначення частот та форм резонансних коливань лопаток ГТД методом спеклінтерферометрії [Текст] / М. Р. Ткач, С. О. Моргун, А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, Ю. Г. Золотий //Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 357–361.
 4. Аналіз перспективних конструкцій форсунок суднових ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, Б. М. Личко, Ю. В. Заболотня, П. С. Чорнобривий, О. О. Саприкін, М. М. Деменко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 82-85.
 5. Сучасні способи модернізацій ПНВТ суднових ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, Б. М. Личко, А. Ю. Москов, В. Р. Лавренюк, Р. В. Шепель, Д. С. Уфімцев // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 85-88.
 6. Перспективні схеми приготування та використання водопаливних емульсій в поршневих ДВЗ [Текст] / Б. М. Личко, А. Ю. Проскурін, І. Г. Шульгін, О. В. Черкасов, А. І. Галузинський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 47-50.
 7. Современные способы усовершенствование агрегатов наддува судовых дизелей [Текст] / А. Ю. Проскурин, Б. М. Личко, В. А. Сташевский, Р. В. Сибий, П. Н. Попов // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020.– С. 88-92.
 8. Семенов М. М. Вища технічна освіта України і загроза енергетичної безпеки [Текст] / М. М. Семенов, А. Ю. Проскурін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 242-244.
 9. Исследование свободных колебаний рабочих лопаток турбины ГТД расчетно-экспериментальным методом [Текст] / М. Р. Ткач, С. Б. Кулишов, С. А. Моргун, В. А. Полищук, Ю. Г. Золотой, Ю. Н. Галынкин, А. Ю. Проскурин // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 13-20.
 10. Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в двигунах малотоннажних суден [Текст] / А. Ю. Проскурін, О. О. Кочетов, Д. О. Пташинський // IX Наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ». Збірка наукових праць. – Харків, Х.: Технологічний Центр, 2020. – С. 30.

2019

 1. Проскурін А. Ю. Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення дисципліни «Хімія» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» [Текст] / А. Ю. Проскурін, М. М. Семенов // Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії". – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 183–185.
 2. Оптичні методи неруйнівного контролю деталей суднових двигунів [Текст] / М. Р. Ткач, А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, Ю. Г. Золотой // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 140–142.
 3. Аналіз напрямків модернізації паливної апаратури сучасних ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, О. А. Деревйов, В. Ю. Кривошея, В.В. Паламарчук // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 195–196.
 4. Проскурін А. Ю. Вдосконалення конструкції форсунок акумуляторних систем подачі палива суднових ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, Є. В. Базарніков, А. В. Гордєєв // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 199–200.
 5. Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності використання газового палива в суднових ДВЗ шляхом застосування форкамерно-фкельного запалювання [Текст] / А. Ю. Проскурін, Д. О.Єльніков, К. В. Дяківська // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 201–202.
 6. Floating plastic waste processing, artificial diesel fuel production, storage and offloading /M. Tkach, B. Tymoshevskyy, Y. Halynkin, A. Proskurin, S. Dotsenko // The proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Transport Means 2019. – P. III. – p. 1415–1420. SCOPUS
 7. Проскурін А. Ю. Загальні положення математичної моделі плавучого виробництва з видобутку сірководню з глибин Чорного моря та отримання водню [Текст] / А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, О. О. Проскуріна // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 313–315.

2018

 1. Семенов М. М. Підвищення ефективності мембранного електродіалізатору шляхом використання шару поліакриламіду [Текст] / М. М. Семенов, А. Ю. Проскурін // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної хімії". – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 91–92
 2. Покращення показників роботи дизельних двигунів шляхом використання малих домішок водню [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, Д. О. Шалапко, А. Ю. Проскурін, О. С. Митрофанов // IX Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 156–157.
 3. Технологія плавучого виробництва водню з сірководню Чорного моря [Текст] / Ю.М. Галинкін, А.Ю. Проскурін, Д.О. Шалапко, М.Р. Ткач, Б.Г. Тимошевський // Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : НУК, 2018. – C. 38.
 4. Митрофанов О. С. Дослідження ефективності двигуна 4Ч 9,55/8,6 із системою термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів [Текст] / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, Р. О. Лисовський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 75–77.
 5. Митрофанов О. С. Аналіз рівномірності подачі палива у багатоциліндровому середньообертовому двигуні з насос-форсунками [Текст] / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, Д. В. Совєтський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 77–78.
 6. Дослідження впливу параметрів процесу термохімічної утилізації теплоти відпрацьованих газів двигуна 4Ч 10,16/9,1 на паливну економічність [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 91–94.
 7. Проскурін А. Ю. Покращення паливної економічності суднових ДВЗ шляхом використання водопаливних емульсій [Текст] /А. Ю. Проскурін, О. С. Митрофанов, Д. Я. Карепін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 95–96.
 8. Вплив різниці температур на вході в утилізаційний пристрій конверсії етанолу на паливну економічність двигуна 4Ч 10,16/9,1 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 97–100.
 9. The Research of the Metal Hydride Compressor for the Hydrogen Transport Vehicles Service and Fueling Station /M. Tkach, B. Tymoshevskyy, Y. Halynkin, A. Proskurin // The proceedings of the 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. – P. III. – p. 1439–1443. SCOPUS, Web of Science

2017

 1. Митрофанов А. С. Повышение эффективности двигателя 1Ч 6,8/5,4 (ТЕ 200), работающего на этаноле с термохимической утилизацией тепла отходящих газов / А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин, А. С. Познанский // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 32–36.
 2. Познанский А. С. Повышение эффективности бензинового двигателя 2Ч 7,2/6 путём добавки синтез-газа / А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 37–41.
 3. Проскурин А. Ю. Характеристики процесса преобразования этанола в синтез-газ в энергетической установке с двигателем 1Ч 6,8/5,4 (ТЕ 200) / А. Ю. Проскурин, А. С. Митрофанов, А. С. Познанский // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 42–46.
 4. Особливості використання синтез-газу в ДВЗ з примусовим запалюванням [Текст] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, А. С. Познанський, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 383–385.
 5. Деякі результати експериментальних випробувань двигуна ТЕ 200 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 178–179.
 6. Експериментальне визначення показників процесу конверсії паливного етанолу в енергетичній установці на базі двигуна ТЕ 200 [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 174–176.
 7. Дослідження ефективності використання добавок синтез-газу до бензину для малотоннажних суден [Текст] / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Матеріали VІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 266–268.
Made on
Tilda