Кафедра ДВЗУ та ТЕ
Тези доповідей
Тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях

2023

 1. Гогоренко О. А. Розробка сучасних охолоджувачів наддувного повітря / О. А. Гогоренко, Ю. Л. Мошенцев, А. В. Немченко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2023. – С. 215-217.
 2. Borys Tymoshevskyy, Mykhaylo Tkach. Efficiency of Low-Grade Heat Recovery of Marine Ice with Metal-Hydride Technology / B. Tymoshevskyy, M. Tkach // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2023. – С. 172-173.
 3. Гогоренко О. А. Оцінка ймовірності утворення конденсату в охолоджувачах наддувного повітря / О. А. Гогоренко, А. В. Немченко // наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції до Дня Автомобіліста та дорожника. – Харків : ХНАДУ, 2023. С. 182-184.
 4. Митрофанов О.С. Аналіз впливу антифрікційної присадки на велечину механічних втрат роторно-поршневого двигуна /О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський //Матеріали XІV Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 180–183.
 5. Митрофанов О. С. Особливості технології виготовлення деталей механізму руху роторно-поршневого двигуна /О. С. Митрофанов //Матеріали XІV Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 176–179.
 6. Митрофанов О. С. Аналіз використання альтернативних видів палива в двигунах із запаленням від стиснення / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, В. В. Маляренко, Б.В. Кирток // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2023. – С. 93–96.
 7. Митрофанов О. С. Підвищення ефективності двигуна 1Ч 6,8/5,4 за рахунок використання термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2023. – С. 96–100.
 8. Шалапко Д. О. Інтеграція водневих систем до суднових енергетичних комплексів / Д. О. Шалапко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2023. – С. 31–34.

2022

 1. Tymoshevskyy, B., Tkach, M., Kostenko, D. Efficiency of the Hydrogen Compression Facility Based on the Metal-Hydride Technology for Fueling Hydrogen Powered Transport // Transport Means 2022. Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of the 26th International Scientific Conference, 2022. – pp. 926–931. Scopus
 2. Мошенцев Ю. Л. Особливості проектування систем охолодження лінійних суден / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 27–30.
 3. Гогоренко О. А. 90-річна історія кафедри «двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації» і 50 років її Херсонської філії / О. А. Гогоренко, В. С. Наливайко, Р. Ю. Авдюнін // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 3–7.
 4. Шалапко І. О. Сучасні способи використання альтернативного палива в суднових двигунах внутрішнього згоряння / І. О. Шалапко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 94–97.
 5. Наливайко В. С. Аналіз екологічних проблем в суднобудуванні / В. С. Наливайко, Р. Ю. Авдюнін, А. О. Челпанов // Матеріали ХIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». Миколаїв: НУК, 2022. – С. 220-223.
 6. Наливайко В. С. Старий навчальний корпус НУК – колиска технічної освіти в Миколаєві / В. С. Наливайко, О. А. Гогоренко // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". – Миколаїв : видавець Торубара В.В., 2022. – С. 175–178.
 7. Ткач М. Р. Використання програмного комплексу Solid Works для визначення частот і форм власних коливань втулки суднового двигуна / М. Р. Ткач, Ю. М. Галинкін, А. Ю. Проскурін, С. О. Безушко // Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : Ілліон, 2022. – C. 91-94.
 8. Experimental and theoretical determination of gas turbine engine blades vibration charaсteristics / M. R. Tkach, S. B. Kulishov, S. O. Morhun, V. A. Polischyk, Yu. M. Halynkin, A.Yu. Proskurin // Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої пам’яті професора Горобова В.М. – Миколаїв: Ілліон, 2022. – С. 7-22.
 9. Determination of gas turbine blade vibration characteristics taking into account the influence of boundary conditions / M.R. Tkach, S.B. Kulishov, V.A. Polischyk, Y.M. Halynkin, A.Y. Proskurin, V.S. Kluchnyk //ХХVIІ – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2022". – С. 14-16.
 10. Митрофанов О.С. Аналітична модель зміни механічних втрат роторно-поршневого двигуна з шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Матеріали 13-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування». – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2022. – С. 136–138.
 11. Митрофанов О.С. Аналіз механічних втрат роторно-поршневого двигуна 12РПД 4,4/1,75 /О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський //Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2022. – С. 180–183.
 12. Перспективи використання альтернативних палив у суднових двигунах / А. Ю. Проскурін, Б. Г. Тимошевський, А. С. Мілінг, І. І.Химорода, А. М. Андрущенко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 31-33.
 13. Проскурін А. Ю. Аналіз способів подачі води у циліндри сучасних ДВЗ / А. Ю. Проскурін, В. А. Ковальов // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 36-38.
 14. Митрофанов О. С. Визначення мінімального підігріву робочого тіла при роботі роторно-поршневого двигуна в умовах низьких температур / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 99-102.
 15. Проскурін А. Ю. Визначення форм і частот власних коливань поршня дизельного двигуна 6ЧН 12/14 / А. Ю. Проскурін, Ю. М.Галинкін, А. В. Немченко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 161-163.
 16. Дослідження ефективності використання термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів у енергетичних установках транспортних засобів / О. С. Митрофанов, Д. С. Цимоха, А. М. Авраменко, В. М. Бондар // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 102-104.
 17. Тимошевський Б. Г. Ефективність когенерації на базі малообертових двигунів внутрішнього згоряння / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: видавець Торубара В.В, 2022. – С. 55-60.
 18. Tymoshevskyy B., Tkach M. Efficiency of the floating electricity power generation with dual fuel low-speed engines / B.Tymoshevskyy, M. Tkach // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2022. – С. 172–175.

2021

 1. Технология определения механических свойств материала рабочих лопаток ГТД [Текст] / М.Р. Ткач, С.Б. Кулишов, В.А. Полищук, В.С. Ключник, Ю.Г. Золотой, И.Ю. Жук, А.Ю. Проскурин, Ю.Н. Галынкин // ХХVI – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. –Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2021". – С. 30-31.
 2. Определение динамических рабочих лопаток турбин помехоустойчивым цифровым спеклинтерферометром / М.Р. Ткач, Ю.Г. Золотой, И.Ю. Жук, Ю.Н. Галынкин, А.Ю. Проскурин, В.С. Ключник //ХХVI – міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. –Харків: Нац. аерокосмічний ук-т "Харк. авіац. ін-т", 2021". – С. 30.
 3. Вдосконалення системи управління подачею палива дизельних двигунів / Б. М. Личко, О. С. Макаренко, А. Ю. Проскурін, І. О. Резанов, П. О. Пінчук // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 155–157.
 4. Підвищення ефективності роботи системи живлення газодизельних двигунів / А. Ю. Проскурін, М. М. Довбенко, І. О. Цуркан, В. В. Матвеєв, А. М. Куліков // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 257–259.
 5. Улучшение метода цифровой спекл-интерферометрии для определения вибрационных характеристик лопаток газовой турбины / В. С. Ключник, М. Р. Ткач, Ю. Г. Золотой, Ю. Н. Галынкин, А. Ю. Проскурін // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 312–315.

2020

 1. Тимошевський Б. Г. Експериментальний стенд для дослідження дослідного зразка роторно-поршневого двигуна РПД-4,4/1,75 / Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов, А. С. Познанський, А. Ю. Проскурін // Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 313–315.
 2. Тимошевський Б. Г. Досвід створення новітніх енерготехнологічних установок в науковому центрі "Перспективні енергетичні технології" / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач // Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 309–313.
 3. Особливості конструкцій перспективних роторно-поршневих двигунів / М. Р. Ткач, А. С. Познанський, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін //Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 316–318.
 4. Визначення частот та форм резонансних коливань лопаток ГТД методом спеклінтерферометрії / М. Р. Ткач, С. О. Моргун, А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, Ю. Г. Золотий //Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», в 2 ч. – Ч. 1. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 357–361.
 5. Аналіз перспективних конструкцій форсунок суднових ДВЗ / А. Ю. Проскурін, Б. М. Личко, Ю. В. Заболотня, П. С. Чорнобривий, О. О. Саприкін, М. М. Деменко // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 82-85.
 6. Сучасні способи модернізацій ПНВТ суднових ДВЗ / А. Ю. Проскурін, Б. М. Личко, А. Ю. Москов, В. Р. Лавренюк, Р. В. Шепель, Д. С. Уфімцев // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 85-88.
 7. Перспективні схеми приготування та використання водопаливних емульсій в поршневих ДВЗ / Б. М. Личко, А. Ю. Проскурін, І. Г. Шульгін, О. В. Черкасов, А. І. Галузинський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 47-50.
 8. Современные способы усовершенствование агрегатов наддува судовых дизелей / А. Ю. Проскурин, Б. М. Личко, В. А. Сташевский, Р. В. Сибий, П. Н. Попов // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020.– С. 88-92.
 9. Семенов М. М. Вища технічна освіта України і загроза енергетичної безпеки / М. М. Семенов, А. Ю. Проскурін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 242-244.
 10. Исследование свободных колебаний рабочих лопаток турбины ГТД расчетно-экспериментальным методом / М. Р. Ткач, С. Б. Кулишов, С. А. Моргун, В. А. Полищук, Ю. Г. Золотой, Ю. Н. Галынкин, А. Ю. Проскурин // Сучасний стан та проблеми двигунобудування : Матеріали VI міжна- родної науково-технічної конференції, присвяченої 150-літтю від дня народження Некрасова Івана Степановича, м. Миколаїв, 26–27 листопада 2020 р. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. – С. 13-20.
 11. Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в двигунах малотоннажних суден / А. Ю. Проскурін, О. О. Кочетов, Д. О. Пташинський // IX Наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ». Збірка наукових праць. – Харків, Х.: Технологічний Центр, 2020. – С. 30.

2019

 1. Tymoshevskyy, B., Tkach, M. Energetic Complex for the Plastic's Waste Processing and Electricity Production // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019, 2019, pp. 226–229. Scopus
 2. Проскурін А. Ю. Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення дисципліни «Хімія» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» [Текст] / А. Ю. Проскурін, М. М. Семенов // Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії". – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 183–185.
 3. Оптичні методи неруйнівного контролю деталей суднових двигунів [Текст] / М. Р. Ткач, А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, Ю. Г. Золотой // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 140–142.
 4. Аналіз напрямків модернізації паливної апаратури сучасних ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, О. А. Деревйов, В. Ю. Кривошея, В.В. Паламарчук // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 195–196.
 5. Проскурін А. Ю. Вдосконалення конструкції форсунок акумуляторних систем подачі палива суднових ДВЗ [Текст] / А. Ю. Проскурін, Є. В. Базарніков, А. В. Гордєєв // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 199–200.
 6. Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності використання газового палива в суднових ДВЗ шляхом застосування форкамерно-фкельного запалювання [Текст] / А. Ю. Проскурін, Д. О.Єльніков, К. В. Дяківська // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 201–202.
 7. Floating plastic waste processing, artificial diesel fuel production, storage and offloading /M. Tkach, B. Tymoshevskyy, Y. Halynkin, A. Proskurin, S. Dotsenko // The proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Transport Means 2019. – P. III. – p. 1415–1420. Scopus
 8. Проскурін А. Ю. Загальні положення математичної моделі плавучого виробництва з видобутку сірководню з глибин Чорного моря та отримання водню [Текст] / А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, О. О. Проскуріна // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 313–315.

2018

 1. Семенов М. М. Підвищення ефективності мембранного електродіалізатору шляхом використання шару поліакриламіду [Текст] / М. М. Семенов, А. Ю. Проскурін // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної хімії". – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 91–92
 2. Покращення показників роботи дизельних двигунів шляхом використання малих домішок водню [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, Д. О. Шалапко, А. Ю. Проскурін, О. С. Митрофанов // IX Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 156–157.
 3. Технологія плавучого виробництва водню з сірководню Чорного моря [Текст] / Ю.М. Галинкін, А.Ю. Проскурін, Д.О. Шалапко, М.Р. Ткач, Б.Г. Тимошевський // Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : НУК, 2018. – C. 38.
 4. Митрофанов О. С. Дослідження ефективності двигуна 4Ч 9,55/8,6 із системою термохімічної утилізації тепла відпрацьованих газів [Текст] / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, Р. О. Лисовський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 75–77.
 5. Митрофанов О. С. Аналіз рівномірності подачі палива у багатоциліндровому середньообертовому двигуні з насос-форсунками [Текст] / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, Д. В. Совєтський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 77–78.
 6. Дослідження впливу параметрів процесу термохімічної утилізації теплоти відпрацьованих газів двигуна 4Ч 10,16/9,1 на паливну економічність [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 91–94.
 7. Проскурін А. Ю. Покращення паливної економічності суднових ДВЗ шляхом використання водопаливних емульсій [Текст] /А. Ю. Проскурін, О. С. Митрофанов, Д. Я. Карепін // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 95–96.
 8. Вплив різниці температур на вході в утилізаційний пристрій конверсії етанолу на паливну економічність двигуна 4Ч 10,16/9,1 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // Сучасний стан та проблеми двигунобудування: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2018. – С. 97–100.
 9. The Research of the Metal Hydride Compressor for the Hydrogen Transport Vehicles Service and Fueling Station /M. Tkach, B. Tymoshevskyy, Y. Halynkin, A. Proskurin // The proceedings of the 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. – P. III. – p. 1439–1443. Scopus, Web of Science

2017

 1. Митрофанов А. С. Повышение эффективности двигателя 1Ч 6,8/5,4 (ТЕ 200), работающего на этаноле с термохимической утилизацией тепла отходящих газов / А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин, А. С. Познанский // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 32–36.
 2. Познанский А. С. Повышение эффективности бензинового двигателя 2Ч 7,2/6 путём добавки синтез-газа / А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 37–41.
 3. Проскурин А. Ю. Характеристики процесса преобразования этанола в синтез-газ в энергетической установке с двигателем 1Ч 6,8/5,4 (ТЕ 200) / А. Ю. Проскурин, А. С. Митрофанов, А. С. Познанский // Транспорт, екология – устойчиво развитие: сборник доклади XXIII науч.-техн. конф. с межд. учас. – Варна: ТУ Варна, 2017 – С. 42–46.
 4. Особливості використання синтез-газу в ДВЗ з примусовим запалюванням [Текст] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, А. С. Познанський, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 383–385.
 5. Деякі результати експериментальних випробувань двигуна ТЕ 200 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 178–179.
 6. Експериментальне визначення показників процесу конверсії паливного етанолу в енергетичній установці на базі двигуна ТЕ 200 [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 174–176.
 7. Дослідження ефективності використання добавок синтез-газу до бензину для малотоннажних суден [Текст] / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Матеріали VІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 266–268.
Made on
Tilda