ТИМОШЕВСЬКИЙ Борис Георгійович
Професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор


e-mail: borys.tymoshevskyy@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4649-702X

Профіль у Google Scolar

Scopus ID: 57204394311

Web of science ID:

Навчальні дисципліни:
  1. Суднові двигуни внутрішнього згоряння

Наукові інтереси:
Воднева енергетика, утилізація вторинних енергоресурсів

Освіта:
  • Інженер-механік ("Турбінобудування"), 1971 р.
  • Доктор технічних наук, спеціальність 05.08.05 "Суднові енергетичні установки та їх елементи (головні та допоміжні)". ДН №000060, 1992 р. («Ефективність гідридних систем у складі суднових енергетичних установок»)
  • Професор по кафедрі "Суднові енергетичні установки" ПР № 001515, 1994 р.
Професіональні здобутки:
  • З 1994 року - науковий керівник лабораторії "Перспективні енергетичні технології". Керівник українських наукових шкіл: "Водневі та гідридні технології" та "Альтернативні палива та джерела енергії". Під його керівництвом упродовж 1982-2011 р.р. спроектовано, виготовлено та введено в експлуатацію в промислових масштабах ряд високоефективних гідридних акумуляторів зберігання водню та використання його як палива для газотурбінних поршневих двигунів, паливних елементів з метою застосування у спеціальній техніці.
  • Керівник та безпосередній учасник грантів Українського науково-технологічного Центру за підтримки НАТО, США, Канади, Швеції та Японії (Проект №323 "Створення та дослідження нікель-металогідридних акумуляторів великої ємності), проект №3963 "Утилізація корпусів твердопаливних ракет за екологічно чистою технологією", проект №4827 "Установка безперервного отримання водню із синтез-газу, виробленого з низькосортного кам'яного вугілля України" та проект №5563 "Утилізація твердопаливних ракетних двигунів з виробленням електроенергії за екологічно чистою технологією").
  • Розроблені та впроваджені системи ультрависокого очищення водню, системи утилізації низькопотенційного тепла, кріогенні системи для отримання глибокого холоду, системи для приготування водневих газових сумішей для дихання акванавтів на великих глибинах. Був також проведено комплекс науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт зі створення технології та обладнання для отримання штучного рідкого палива (бензину, дизельного палива та мазуту) з відходів термопластичних полімерів, який був проведений під науковим керівництвом та за безпосередньої участі професора Б.Г. Тимошевського.
  • Під керівництвом професора Тимошевського Б.Г. у творчому співтоваристві з Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України протягом 2007–2010 років. було виконано комплекс досліджень, спрямований на забезпечення надійного функціонування об'єкту "Укриття", що є важливим для вирішення проблеми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Результати цих досліджень втілені у вигляді експериментальних та дослідних зразків установок.
  • Постійний учасник щорічних конференцій з використання енергетичних ресурсів у промисловості та комунальній сфері (World Sustainable Energy Days), які організовані та проводяться під патронатом Європейського Союзу, член міжнародної Ради з переробки відходів в енергетичні ресурси (The Waste-to-Energy Research and WTERT) Council), який працює при Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США), де він неодноразово виступав з доповідями та презентаціями.
  • Безпосередньо під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 7 кандидатські дисертації (у тому числі 2 іноземні аспіранти) та 2 докторські дисертації.
Made on
Tilda