Історія кафедри
1928 р. Група студентів, які закінчили технікум кораблебудування (прообраз МКІ) за спеціальністю "Двигуни внутрішнього згоряння". Другий ряд, у центрі І.І.Носенко – майбутній міністр суднобудівної промисловості СРСР, крайній праворуч – Т.К.Синельников – майбутній ініціатор створення Морського Реєстру СРСР.
Процес виникнення кафедр у МКІ, в порівнянні з іншими колишніми закладами осівти, що виникли в той же час, відбувався дещо незвичим шляхом. Із особливостей, характерних для Миколаївського кораблебудівного інституту, у цьому відношенні слід виділити дві: по-перше, базою інституту став середній технічний навчальний заклад, в якому була відсутня кафедральна структура як така; по-друге, у початковий період становлення інституту практично був відсутній скільки-небудь помітний приплив викладачів із вченими ступенями та досвідом роботи в традиційно структурованих закладах вищої освіти  (з причин, що в основному не залежать від інституту: провінційність Миколаєва, відсутність житлового фонду для викладачів,  тощо). Тому МКІ довелося загалом повторити, щоправда в прискореному темпі, шлях становлення вищої технічної інститутської освіти.
За цією схемою зазвичай веде роботу невелика кількість глибоко відданих справі ентузіастів, які із великими труднощами створюють спеціалізовані лабораторії та кабінети, навколо яких концентрувалися викладачі та вчені, що забезпечували на належному рівні навчання майбутніх інженерів та проведення наукових досліджень. Тому, прообразом кафедри ДВЗ,У та ТЕ та всіх інших кафедр машинобудівного профілю стала теплотехнічна лабораторія та кабінет при ній, які виникли як ми вже знаємо на базі машинобудівного відділення середнього механіко-технічного училища та біля витоків якої стояв І.С. Некрасов. На початку 30-х років із остаточним набуття МКІ статусу інституту починає формуватися традиційна за нинішніми поняттями кафедральна структура. У 1931 році серед перших з'являється кафедра головних суднових механізмів, що забезпечує викладання всіх спеціальних дисциплін машинобудівного профілю та дисциплін, що охоплюють теоретичні основи теплотехніки.
1939 р. Група працівників МКІ. У центрі – завідувач кафедри суднових ДВС професор І.С.Некрасов, другий праворуч – завідувач теплотехнічної лабораторії Т.Є.Епельман
Очолив цю кафедру той самий І.С. Некрасов. І це дає нам право вважати, що 1931 рік є роком виникнення саме кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація".
У жовтні 1937 р. кафедра отримала назву "Головні та допоміжні суднові механізми". Завідувачем кафедри продовжував залишатися професор Некрасов І.С.
У 1938 р. кафедру поділяють на дві "Головні суднові механізми" (зав. кафедрою проф. Некрасов І.С.) та "Допоміжні суднові механізми" (зав. кафедри проф. Бугрінов Н.В.).
У 1939 р. із приходом до інституту доцента В.В. Лаханіна кафедра головних суднових механізмів була поділена на дві: кафедра суднових парових котлів та суднових парових двигунів (зав. кафедрою доц. В.В. Лаханін) та суднових двигунів внутрішнього згоряння (зав. кафедрою проф. І.С. Некрасов).
1944 р. Завідувач кафедри суднових ДВЗ В.А.Ваншейдт (сидить, другий ліворуч) та старший викладач кафедри СДВЗ Т.Є.Епельман (сидить, перший праворуч) з випускниками-дизелістами, м. Прежевальськ
У 1941 р. під час евакуації інституту у м. Сталінград кафедру очолив професор І.І. Чорнобильський з Київського інституту харчової промисловості (кафедра називалася "Судові ДВЗ та термодинаміка"), викладачем кафедри став Т.Є. Епельман. Після прибуття інституту в Пржевальськ (лютий 1942 року) тимчасово були злиті кафедри суднових ДВЗ, суднових допоміжних механізмів, парових двигунів під загальним керівництвом професора В.К. Васильєва. До кінця 1942 р. після прибуття в м. Пржевальськ чергової групи викладачів та студентів Ленінградського кораблебудівного інституту (прибуло 122 студенти, в основному 4 та 5 курсів та 24 викладачі з їхніми сім'ями) завідувачем кафедри суднових ДВЗ був призначений доктор техн. наук проф. В.А. Ваншейдтом, до складу кафедри увійшов доцент Н.І. Количев та старший викладач Т.Є. Епельман. 
Під керівництвом проф. В.А. Ваншейдта кафедра розпочала своє відновлення у науково-методичному плані, надаючи при цьому велику практичну допомогу місцевим підприємствам у вирішенні конкретних завдань в умовах воєнного часу. Після від'їзду на початку 1944 проф. В.А. Ваншейдт у м. Горький, де в цей час знаходився ЛКІ, кафедру очолив доцент Н.І. Количів, який керував кафедрою до 1946 року. 
Відразу після повернення інституту в м. Миколаїв почалися відновлювальні роботи, так як все було зруйновано і спалено гітлерівцями перед відходом. Відповідальність за відновлення теплотехнічної лабораторії була покладена на доцента А.І. Голубченка та старшого викладача Т.Є. Епельмана. Швидке введення в дію лабораторії вважали за свій обов'язок старший лаборант, колишній судновий механік А.Б. Балоненко та механік К.А. Богданів.
Після від'їзду Н.І. Количева кафедру суднових ДВЗ на довгі 25 років очолив доцент Т.Є. Епельман, а єдиним викладачем у цей час був доцент Ф.І. Волошенко, який прибув із Іркутського сільськогосподарського інституту.
Керувати кафедрою Т.Є. Епельману довелося у дуже напружений період. Починати треба було майже з нуля: складати та коригувати навчальні плани спеціальності, програми дисциплін, писати посібники, методичні вказівки тощо. Під керівництвом Т.Є. Епельмана було виконано великі роботи з відновлення теплотехнічної лабораторії, організовано нові навчальні лабораторії та спеціалізовані аудиторії. На початку 50-х років було встановлено двигун Д-50 (6ЧН 31,8/33) потужністю 700 кВт, який надійшов у вигляді матеріальної допомоги із МВТУ ім. Баумана. Він був обладнаний усіма контрольно-вимірювальними приладами та апаратурою для проведення комплексних теплотехнічних випробувань із повною імітацією роботи на судні. На цій установці студенти-дизелісти проводили завершальну лабораторну роботу, яка тривала цілий день, при цьому витрачалося 1,5...2,0 т дизельного палива (на ті часи це було дозволено).
У лабораторії встановили трофейні двигуни: "Буда-Ланова" потужністю 50 кВт і два двигуни НК-65 (1Д 8,5/(12+9)) фірми Юнкерс потужністю по 8 кВт, також була встановлена ​​парова машина подвійного розширення, але через якийсь час її демонтували. Було обладнано спеціалізовану аудиторію №83, де було зібрано натурні деталі двигунів та велику кількість наочних плакатів.
1970 р. Група викладачів та аспірантів кафедри суднових ДВС. Сидять, ліворуч праворуч: старший викладач Ю.Н.Шулежко, к.т.н., доцент Г.С.Попов, к.т.н., доцент О.М.Павличенко, завідувач кафедри, к.т.н. , доцент Т.Є.Епельман, старший викладач А.С.Обрубов; стоять, зліва направо: аспірант В.С.Наливайко, аспірант В.М.Шандиба, завідувач лабораторії П.А.Будат, старший викладач, к.т.н. О.І.Лукін, к.т.н., доцент Д.С.Байбарак, старший викладач, к.т.н. А.І.Горбань, аспірант Ю.Л.Мошенцев, аспірант С.Г.Ткаченко, аспірант А.Б.Курган.
До кінця 60-х та початку 70-х років на кафедрі формується потужний колектив викладачів та аспірантів, якому під силу було вирішувати нагальні проблеми сучасного двигунобудування та підготовку висококваліфікованих спеціалістів. У лабораторіях кафедри проводяться та готуються нові навчальні та наукові роботи з актуальних питань дизелебудування. Вводяться в дію нова дизель-генераторна установка з двигуном 6ЧН 25/34 потужністю 320 кВт для дослідження можливостей підвищення економічності, надійності та довговічності цих дизельгенераторів. У 1971 році за конкурсом на посаду завідувача кафедри суднових ДВЗ було обрано доцента В.В. Добровольського. З його приходом набула подальшого розвитку науково-дослідна робота, особливо плідна у частині підготовки кандидатських дисертацій, які були захищені Ю.М. Шулежко, С.Г. Ткаченко, В.С. Наливайко, Ю.М. Мошенцевим, А.І. Лукіним.
Цьому сприяла сама атмосфера в інституті, активна допомога промислових підприємств та організацій у вигляді госпдоговірного фінансування. Немаловажну роль відіграв і той факт, що в інституті в цей час було відкрито Раду із захисту кандидатських дисертацій.
У цей час суттєво зміцнюється матеріальна база лабораторії кафедри. Закінчується монтаж та оснащення необхідної вимірювальної апаратури дизель-генераторної установки з двигуном 6ЧН 25/34. Було створено унікальну установку з випробування водоповітряних охолоджувачів, яка імітувала роботу системи газотурбінного наддуву двигуна, до складу якої входила реальна камера згоряння газотурбінного двигуна (на чолі робочої групи був аспірант Ю.Л. Мошенцев). Під керівництвом старшого викладача О.І. Лукіна була створена установка застосування ультразвуку для поліпшення процесів розпилювання палива і сумішоутворення суднових дизелів.
1976 року завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Г.С. Попов, який на той час зміцнився в інституті та брав активну участь у навчальному, науковому, методичному та громадському житті кафедри, факультету, інституту.
У цей період розвиток кафедри йшов шляхом удосконалення навчального процесу, створення навчально-методичних комплексів, написання навчально-методичних посібників. Одночасно проводилася велика науково-дослідна робота. У цей час в інституті почала виконуватись одна з перших комплексних робіт, у виконанні якої брало участь багато кафедр, у тому числі кафедра суднових ДВС. Тема була пов'язана з розробкою Правил Реєстру СРСР та обґрунтуванням оптимального типу судна-газовозу. Вона виконувалася у межах напряму "Прогресивні методи проектування, будівництва та ремонту судів". Замовниками її виступили Мінсудпром СРСР, Головне управління Реєстру СРСР, фінансування здійснював "Чорноморсудопроект".
1981 року завідувачем кафедри суднових ДВС стає доцент А.Я. Шквар. Під його керівництвом кафедра досягла значних успіхів у всіх напрямках: навчальному, методичному, науковому.
У 1986 році А.Я. Шквару надано звання професора по кафедрі ДВС. Ним опубліковано понад 130 наукових праць та статей, він автор понад 20 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та патентів. Ним у співавторстві у видавництві "Суднобудування" видано навчальні посібники "Системи суднових енергетичних установок" (перше видання 1980 р., друге 1990 р.). "Судові енергетичні установки" (1985), підручник "Судові двигуни внутрішнього згоряння" (1989). У 1988 р. у видавництві "Машинобудування" вийшла монографія "Вихрові компресори (у співавторстві).
У 1992 році А.Я. Шквар був обраний академіком Міжнародної Академії наук нетрадиційних технологій та Академії наук вищої школи України, 1997 року – Академії наук суднобудування України.
1995 р. Державна екзаменаційна комісія із захисту дипломних проектів студентами-дизелістами. Сидять, праворуч наліво: завідувач кафедри СДВЗ професор А.Я.Шквар, завідувач кафедри "Трактори та сільгоспмашини" Миколаївського сільськогосподарського інституту доцент О.Л.Ржанецький, доцент В.С.Наливайко, доцент В.В.Добровольський, провідний інженер Коломенського заводу Н.Б.Дворянков, доцент В.М.Шандиба, доцент Ю.Л.Мошенцев, асистент кафедри ВТМ О.Ф.Прищепов, директор заводу "Конвеєрмаш" О.Я.Рощин.
З приходом А.Я. Шквара кафедра отримує новий імпульс у своєму розвитку. Стає більш оптимальний склад викладачів кафедри (до його приходу було 12 доцентів, а до кінця 80-х років – 1 професор, 8 доцентів, 3 помічники). Удосконалюється лабораторна база кафедри – створюються три нові лабораторні стенди з двигунами 6ЧН 13/14 потужністю 100 кВт, КАМаз (8Ч 12/12) потужністю 200 кВт та СМД 18 (4ЧН 12/14) потужністю 90 кВт /30 та "Буда-Ланова".
Поліпшується матеріальна база самої кафедри – вона переходить із периферійної ауд. М5 в районі їдальні в ауд. 16, де раніше розташовувалась бухгалтерія інституту, яка перейшла в головний корпус у Соляних. Площа займаних приміщень збільшилася втричі.

1997 р. Після успішних випробувань дослідної дизельгазогенераторної установки на ВАТ "Завод "Кристал". Ліворуч праворуч: головний конструктор В.А.Бібік, провідний інженер Н.В.Нестеренко (випускник кафедри ДВЗ), доцент В.С,Наливайко, завідувач кафедри ДВЗ, професор А.Я.Шквар, начальник бюро В.І.Потапенка (випускник кафедри ДВЗ).
Розширюється тематика держбюджетних та госпдоговірних робіт. Поряд із традиційними темами, пов'язаними з удосконаленням робочих процесів дизелів, поліпшенням їх економічності та довговічності, з'являється нетрадиційні, пов'язані з різними галузями народного господарства.
Як завідувач кафедри, проф. А.Я. Шквар приділяв багато уваги удосконаленню навчального процесу. Їм вводяться нові курси лекцій: "Маркетинг суднових дизелів", "Діагностика суднових двигунів", "Конверсія двигунів різного призначення", "Альтернативні види палива", розширюється тематика курсових та дипломних проектів, вводяться нові спеціалізації. Також значною мірою було активізовано методичну роботу.
За всіма дисциплінами були написані нові програми, підготовлені нові навчальні та методичні посібники, вінцем цього було написання колективом викладачів кафедри підручника "Судові ДВС", виданого "Суднобудуванням" у 1989 році та присвяченого 200-річчю міста Миколаєва.
Свій багатий професійний досвід передавав китайським викладачам, аспірантам, читаючи лекції 1986 року в Харбінському суднобудівному інституті. Він також читав лекції та вів практичні заняття з дисциплін "Теплотехніка в сільському господарстві" та "Автотракторні двигуни" на факультеті механізації сільського господарства Миколаївського сільськогосподарського інституту.
Надмірна праця підірвала здоров'я Анатолія Яковича, він раптово помер 1 грудня 1997 року по дорозі з роботи додому. За годину до своєї смерті він встиг написати експертний висновок щодо несправностей у системі охолодження головного двигуна замовлення 204, побудованого на ЧСЗ, а також дати відгук на кандидатську дисертацію аспіранту Р.А. Варбанцю з Одеського національного морського університету.
Після його смерті виконувачем обов'язків завідувача кафедри призначається доцент В.С. Наливайко, який був позаштатним заступником завідувача кафедри, а до цього виконував його обов'язки у 1988-89 роках, коли проф. А.Я. Шквар знаходився у науковому відрядженні у Китаї.
Багато уваги було приділено розробці нових навчальних планів та програм. За його участю було відновлено спеціальність "Двигуни внутрішнього згоряння" на факультеті, а також поставлено платне денне та заочне навчання на кафедрі.
У червні 1998 року на посаду завідувача кафедри обирається доктор технічних наук, професор Б.Г. Тимошевський, який раніше працював професором кафедри СЕУ.
З приходом проф. Тимошевського Б.Г. на кафедрі набули подальшого розвитку ті дисципліни, які читав проф. А Я. Шквар, привноситься нова тематика науково-дослідних робіт, основні напрями яких такі:
- дослідження та вдосконалення робочих процесів у поршневих та комбінованих ДВЗ;
- математичне моделювання робочих процесів у ДЗС на базі сучасних теорій та методів системного аналізу;
- дослідження ефективності поршневих та комбінованих двигунів нетрадиційних конструкцій та схем;
- дослідження та вдосконалення апаратів та агрегатів ДВЗ;
- використання водню та гідридних технологій для підвищення ефективності енергетичних установок з ДВЗ;
- дослідження ефективності енергетичних установок із ДВЗ шляхом термохімічної утилізації тепла;
- виробництво та ефективне використання альтернативних палив та енергоносіїв у ДВЗ.
Науково-дослідна робота проводиться у трьох спеціалізованих лабораторіях, які обладнані сучасними стендами з ДВЗ різних типів та їх агрегатами, вимірювальними пристроями та комп'ютерною технікою.
У травні 2022 року на посаду в.о. завідувача кафедри призначається кандидат технічних наук, доцент Гогоренко Олексій Анатолійович.
2004 р. Аспірант кафедри ДВЗ, громадянин В'єтнаму Ву Дік Бао (у центрі) після успішного захисту кандидатської дисертації. Ліворуч – науковий керівник д-р техн. наук, проф. Б.Г.Тимошевський, праворуч - науковий консультант, канд. техн. наук, проф. Ю.Л.Мошенцев
При кафедрі працює аспірантура, діяльність якої спрямована на підготовку науково-педагогічних кадрів для вищої школи, науково-дослідних закладів та промисловості. За останні роки підготовлено понад 30 висококваліфікованих спеціалістів, 15 із яких отримали ступінь кандидата технічних наук. Серед них Д. С. Мінчев, О. А. Гогоренко, О. С. Митрофанов, А. В. Нагірний, А. Ю. Проскурін, Ю. М. Галинкін, А. С. Познанський, Д. О. Шалапко, а також громадяни В'єтнаму Ву Дик Бао та Буй Ань Тхи.
Для студентів, які мають бажання брати участь у науково-дослідній роботі створено науково-дослідний гурток, робота якого спрямована на перспективні розробки в галузі ДВЗ та поглиблену підготовку для подальшого виконання реальних курсових проектів та випускних кваліфікаційних робіт. Студенти мають можливість брати участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних роботах, що виконуються на кафедрі. Найкращі з них, які виявили здібності до наукової роботи, отримують рекомендації на вступ до аспірантури.
Кафедра також співпрацює із відомими іноземними двигунобудівними фірмами, такими як MAN, Wartsila, Krupp МАК, SKL, Caterpillar, Cummins Engines Inc, Rotax-Bombardie та іншими, які постачають сучасну науково-технічну інформацію, програмне забезпечення, що використовуються у навчальних та науково-дослідних цілях.
Made on
Tilda