АНКЕТУВАННЯ
Метою анкетування є визначення думки репрезентативної сукупності учасників освітнього процесу щодо якості освітньої діяльності в межах ОП Двигуни внутрішнього згоряння та використання отриманої інформації для її удосконалення, а також з метою стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації наукових співробітників, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.

Анкетування здобувачів освіти проводиться щороку в червні.
  • у період із 01.06 до 15.06 - для здобувачів першого (бакалаврського) рівня;
  • у період із 16.06 до 30.06 - для здобувачів другого (магістерського) рівня.
Результати анкетування оприлюднюються на сайті кафедри щороку до 15 липня.

Анкетування роботодавців і випускників проводиться постійно. Результати анкетування оприлюднюються на сайті кафедри щороку до 15 липня.
Made on
Tilda